EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych to stosunkowo nowe podejście terapeutyczne opracowane w latach 80-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych przez Francine Shapiro.

EMDR łączy elementy różnych podejść psychoterapeutycznych i , co najważniejsze, oddziałuje na wszystkie trzy sfery funkcjonowania człowieka - poznawczą, emocjonalną i fizyczną. Dzięki temu trwa krócej niż tradycyjne terapie, pozwala przetworzyć traumę bez konieczności spędzania wielu lat na jej analizowaniu.

Początkowo ten rodzaj oddziaływania służył jako podstawowa metoda w terapii PTSD (stres posttraumatyczny), jednak obecnie stwierdzono skuteczność EMDR w leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń (lękowe, odżywiania się, chroniczne bóle etc.)