Diagnoza psychologiczna


Każda pomoc psychologiczna czy psychoterapia powinna zacząć się od sformułowania diagnozy. Pacjenci często o tym nie wiedzą, tułając się po różnych gabinetach, próbują różnych nurtów terapeutycznych, i w końcu rozczarowani stwierdzają, że nikt i nic nie może im pomóc, że psychoterapia nie działa.

Diagnoza to nie tylko "testy". Psycholog pracujący w obszarze ochrony zdrowia psychicznego stawia diagnozę funkcjonalną. Opisuje mechanizmy, które mogą leżeć u podstaw prezentowanego problemu. Pokazuje dysfunkcjonalne zachowania, nawyki, przekonania i razem z pacjentem, przy użyciu odpowiednich technik terapeutycznych i psychoedukacji stara się rozwiązać prezentowany problem. Nie przepisuje leków, ale może współpracować z psychiatrą i monitorować stan pacjenta. Psychologowi nie chodzi tylko o to, by zakwalifikować pacjenta do jakiejś grupy zaburzeń, przyporządkować mu kod zgodny z międzynarodową klasyfikacją. Dobra diagnoza powinna sięgnąć głębiej – unaocznić, co jest prawdopodobną przyczyną problemów i co je podtrzymuje. Testy i kwestionariusze są bardzo pomocne, ale równie ważny jest wywiad z pacjentem i przedyskutowanie wraz z nim wniosków, do jakich doszliśmy w trakcie procesu diagnostycznego.