Diagnoza neuropsychologiczna


Jeśli obserwujesz u siebie narastające problemy z pamięcią, masz trudności z doborem słów, czynności, które kiedyś wykonywałeś bez problemu, nagle zaczynają Cię przerastać i zaczyna Cię to niepokoić  - możesz zgłosić się na konsultację i diagnozę neuropsychologiczną. Po zrobieniu odpowiednio dobranych testów można  stwierdzić czy Twoje wyniki mieszczą się w normie wiekowej czy też znacząco od niej odbiegają. Może się też zdarzyć, że problemy poznawcze spowodowane są nadmiernym stresem, depresją, zaburzeniami lękowymi czy przyjmowaniem leków psychotropowych, a nie chorobą neurodegenerycyjną.


Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje:


  • - badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego (np. po udarach mózgu)
  • - neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
  • - diagnozę  różnicową chorób otępiennych

Po wykonaniu diagnozy, jeśli będzie taka potrzeba dostaniesz informację, gdzie szukać dalszej pomocy. Być może będą potrzebne konkretne ćwiczenia wspomagające funkcje poznawcze lub pomoc neurologopedy.