O mnie


Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Kliniczna oraz studia podyplomowe na kierunku Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.


Odbyłam  szkolenie z terapii EMDR, EMDR w depresji, EMDR w pracy z dziećmi, EMDR w pracy z uzależnieniami organizowanymi przez EMDR Polska oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.


Przez wiele lat pracowałam w klinice rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej (NZOZ Medi-system , Orpea Polska), gdzie prowadziłam terapię pacjentów po udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych, zawałach serca oraz operacjach kardiologicznych.


Współprowadziłam również warsztaty i konsultacje indywidualne dla osób po wypadkach, skierowanych przez ZUS na rehabilitację w ramach prewencji rentowej, z zakresu rozpoznawania objawów stresu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


Współpracuję z logopedami, neurologopedami oraz fizjoterapeutami. Pracę terapeutyczną poddaję superwizji.